Thực đơn

Dành cho bé

Đi chơi với búp bê

Tác giả: Bùi Anh Tôn

Đi chơi nào đi

Chơi với búp bê

Cô giáo đi trước

Bé bước theo sau

Đi chơi nào đi

Ngoan nhé búp bê

Không khóc đâu nhé

Yêu lắm búp bê