Thực đơn

Dành cho bé

Trung thu gửi tặng các cháu

Trung thu năm 1951

Kháng chiến vẫn rất gian khổ, nhưng Bác vẫn luôn nhớ đến tết trung thu cho các con, Bác viết thư & đã mở đầu bằng bài thơ này:
 

“Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung”.

                                    năm 1951

Mam non sen ngoc

Bác Hồ và thiếu nhi