Thực đơn

Dành cho bé

Bảng chữ cái tiếng Việt

Bảng chữ cái tiếng Việt có tổng cộng có 29 chữ cái, các bé xem nhớ mặt chữ và học thuộc nhé. Mỗi chữ cái gắn liền với con vật; Bé đọc tên vật tương ứng với bảng chữ cái:

Bảng chữ cái tiếng Việt

Bảng chữ cái tiếng Việt gắn với đồ vật, con vật

 

Bé tập tô chữ

 

Mẫu chữ cái tiếng Việt

mamnonsenngoc.com