Thực đơn

Dành cho bé

Tô màu chùm nho

Các bé hãy nhìn những chùm nho thật và tô màu theo hình nhé

Chùm nho thật

Bé tô màu quả nho

Bé tự nhận ra màu và tô nhé