Thực đơn

Dành cho bé

Bài thơ Đàn kiến nó đi

mamnonsenngoc xin đăng tải "Những bài thơ dành cho thiếu nhi"

ĐÀN KIẾN NÓ ĐI
 
Một đàn kiến nhỏ 
Chạy ngược chạy xuôi 
Chẳng ra hàng một 
Chẳng thành hàng đôi 
Đang chạy bên này 
Lại sang bên nọ 
Cắm cổ cắm đầu 
Kìa trông xấu quá
***
Chúng em vào lớp
Sóng bước hai hàng
Chúng em ra đường
Đều đi bên phải
Đẹp hàng đẹp lối
Cô giáo khen ngoan
Chẳng như loài kiến
Rối tinh cả đàn