Thực đơn

Dành cho bé

Lời bài hát Con Cào Cào

Tác giả: Khánh Vinh

Con cào cào có cái cánh xanh xanh,nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ.Con cào cào rất thích thể

thao,nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao.

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao,ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao,muốn khỏe đẹp thì phải

tập thể thao,ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.